Mijn werkwijze

Bij de eerste afspraak kunt u kiezen voor een ontspannende, energetische of therapeutische behandeling.
Bij een therapeutische behandeling neem ik tijdens het eerste consult een anamnese af. We sluiten dit consult af met een ontspannende Voetreflexmassage.

In het vervolgconsult volgt een analytische behandeling. Dit houdt in dat ik uw voeten onderzoek op pijnlijke zones, blokkades en aandachtspunten.

Naar aanleiding van de anamnese en analytische behandeling┬ástel ik een individueel behandelplan op, specifiek gericht op uw klacht. Dit wordt met u besproken tijdens de volgende afspraak. Alle bevindingen noteer ik in uw persoonlijk dossier, die u op ieder moment kunt opvragen. De behandelingen vinden meestal een keer per week plaats, bij de volgende afspraak evalueer ik uw ervaringen. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de intensiteit van de klacht en het herstelvermogen van uw lichaam. Gemiddeld zijn er 6 tot 8 behandelingen nodig om de klacht te verminderen of op te heffen, daarna volgt een afbouw traject (‘t volgen van dit traject is uiteraard vrijblijvend).